Τι είναι σημαντικό για μένα - What is important to me

Αξίες:

 • Be Green: Επαναχρησιμοποίηση, μείωση, ανακύκλωση.
 • Αναψυχή: Παρέχω το δημιουργικό περιβάλλον και τα προϊόντα που επιτρέπουν στους πελάτες μου να απολαμβάνουν τα χόμπι τους.
 • Ποιότητα: Παρέχω εξαιρετικά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι σημαντικό για τους πελάτες μου.
 • Δέσμευση προς τον πελάτη: Είμαι αφοσιωμένη στη φροντίδα και τη συνδρομή των πελατών μου για τις δημιουργικές τους ανάγκες. Στόχος μου είναι να αναπτύξω σχέσεις που επηρεάζουν θετικά τη ζωή των πελατών μου.
 • Πάθος: Λατρεύω αυτό που κάνω, χρησιμοποιώ τη δύναμη και την επιμονή μου για να δημιουργώ και να εμπνέω άλλους. Το πάθος για αυτό που κάνω αλλάζει τη ζωή μου προς το καλύτερο.
 • Ειλικρίνεια: Σκοπεύω πάντα να λέω την αλήθεια και να οικοδομώ σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μου.
 • Εμπιστοσύνη: Η εμπιστοσύνη είναι η βάση κάθε επιτυχημένης επιχείρησης, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή εινσι. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται, δεν μπορεί να αγοραστεί.
 • Ευγένεια: Ευγένεια για μένα σημαίνει να βάζω τις ανάγκες των πελατών μου μπροστά στις δικές μου. Η ευγένεια μπορεί να κάνει κάποιον να χαμόγελα όταν έχει μια κακή μέρα. Η ευγένεια μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά.
 • Συνεχής μάθηση: Επιδιώκω τη γνώση ώστε να μπορέσω να προσφέρω στους πελάτες μου νέες και σωστές πληροφορίες για τα προϊόντα και να τους διδάξω νέες τεχνικές.
 • Σεβασμός: Αντιμετωπίζω τους πελάτες μου με σεβασμό και αυτό τους κάνει να με σέβονται.

Values:

 • Be Green: Reuse, reduce, recycle.
 • Recreation: I provide the creative environment and products enabling my customers to enjoy their hobbies.
 • Quality: I provide outstanding products and services that together, deliver premium value to my customers.
 • Customer commitment: I am dedicated to nurturing and helping my customers with their creative needs. I aim to develop relationships that make a positive difference in my customers' lives.
 • Passion: I love what I do and love why I do it. I use my drive and commitment to engage and inspire others. Having passion for what I do makes my life better in more ways than one!
 • Honesty: Always tell the truth, I aim to build open and honest relationships with my customers.
 • Trust: Trust is the basis of every successful business, no matter how small. Trust is earned, it can’t be bought.
 • Politeness: Politeness to me means putting my customers’ needs before my own. Being polite can make someone smile when they are having a bad day. Being polite can make people feel good.
 • Continuous learning: I pursue knowledge so that I can provide my customers with new and correct product information and to teach them new techniques.
 • Respect: I treat my customers with respect and this in turn makes them respect me.